OFERTA

DRZEWA LIŚCIASTE W KONTENERACH
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Wys./Obw. cm Pojemnik Cena hurt.
 
1 Acer campestre Klon pospolity 180-250 cm C-10 35.00 zł
2 Acer negundo 'Aureomarginatum' Klon jesionolistny 180-250 cm C-10 45.00 zł
3 Acer negundo 'Odessanum' Klon jesionolistny 180-250 cm C-10 45.00 zł
4 Acer palmatum ''Atropurpureum' Klon palmowy 150-180 cm C-10 140.00 zł
5 Acer palmatum 'Sangokaku' Klon palmowy 150-180 cm C-10 140.00 zł
6 Acer platanoides Klon zwyczajny 8-10 cm C-15 60.00 zł
7 Acer platanoides Klon zwyczajny 10-12 cm C-40 85.00 zł
8 Acer platanoides Klon zwyczajny 12-14 cm C-40 120.00 zł
9 Acer platanoides Klon zwyczajny 14-16 cm C-60 140.00 zł
10 Acer platanoides Klon zwyczajny 16-18 cm C-80 180.00 zł
11 Acer platanoides Klon zwyczajny 18-20 cm C-104 200.00 zł
12 Acer platanoides Klon zwyczajny 20-35cm C-150 240-350 zł
13 Acer platanoides 'Crimson Sentry' Klon pospolity 10-12 cm C-60  180.00 zł
14 Acer platanoides 'Crimson Sentry' Klon pospolity 12-14 cm C-60  200.00 zł
15 Acer platanoides 'Drummondii' Klon zwyczajny 180-250 cm C-10 45.00 zł
16 Acer platanoides Faassens Black  Klon zwyczajny 180-250 cm C-10 45.00 zł
17 Acer platanoides Faassens Black  Klon zwyczajny 10-12 cm C-60 160.00 zł
18 Acer platanoides Faassens Black  Klon zwyczajny 12-14 cm C-10 180.00 zł
19 Acer platanoides 'Globosum' Klon pospolity 10-12 cm C-80 160.00 zł
20 Acer platanoides 'Globosum' Klon pospolity 12-14 cm C-104 200.00 zł
21 Acer platanoides 'Globosum' Klon pospolity 14-16 cm C-104 240.00 zł
22 Acer platanoides 'Globosum' Klon pospolity 16-18 cm C-150 260.00 zł
23 Acer platanoides 'Globosum' Klon pospolity 18-20 cm C-150 280.00 zł
24 Acer platanoides 'Globosum' Klon pospolity 20-38 cm C-170 300-450 zł
25 Acer platanoides 'Royal Red' Klon pospolity 180-220 cm C-10 35.00 zł
26 Acer platanoides 'Royal Red' Klon pospolity 6-8 cm C-10 45.00 zł
27 Acer platanoides 'Royal Red' Klon pospolity 8-10 cm C-15 65.00 zł
28 Acer pseudoplatanus Klon jawor 10-12 cm C-60 85.00 zł
29 Acer pseudoplatanus Klon jawor 12-14 cm C-60 120.00 zł
30 Acer pseudoplatanus Klon jawor 14-16 cm C-80 140.00 zł
31 Acer pseudoplatanus Klon jawor 16-18 cm C-104 180.00 zł
32 Acer pseudoplatanus Klon jawor 18-20 cm C-104 200.00 zł
33 Acer pseudoplatanus Klon jawor 20-22 cm C-104 240.00 zł
34 Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' Klon jawor 8-10 cm C-15 65.00 zł
35 Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' Klon jawor 10-12 cm C-25 120.00 zł
36 Betula pendula 'Youngii' Brzoza brodawkowata 180-200 cm C-10  45.00 zł
37 Carpinus betulus 'Pendula' Grab pospolity 180-200 cm C-10 55.00 zł
38 Catalpa bignonioides 'Nana' Surmia 160-200 cm C-15  85.00 zł
39 Catalpa bignonioides 'Nana' Surmia 8-10 cm C-15 160.00 zł
40 Catalpa bignonioides 'Nana' Surmia 10-12 cm C-40 180.00 zł
41 Catalpa bignonioides 'Nana' Surmia 12-14 cm C-40 200.00 zł
42 Catalpa bignonioides 'Nana' Surmia 14-16 cm C-60 240.00 zł
43 Crataegus laevigata 'Pauls Scarlet' Głóg pośredni 6-8 cm C-10 45.00 zł
44 Crataegus laevigata 'Pauls Scarlet' Głóg pośredni 8-10 cm C-15 65.00 zł
45 Fagus sylvatica 'Dawyck' Buk pospolity 25-30 cm C-204 1500.00 zł
46 Fagus sylvatica 'Dawyck' Buk pospolity 30-40 cm C-204 1800.00 zł
47 Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' Buk pospolity 12-14 cm C-100 350.00 zł
48 Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' Buk pospolity 14-16 cm C-100  450.00 zł
49 Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' Buk pospolity 16-18 cm C-100 650.00 zł
50 Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' Buk pospolity 8-10 cm C-40 200.00 zł
51 Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' Buk pospolity 10-12 cm C-60 240.00 zł
52 Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' Buk pospolity 12-14 cm C-100 350.00 zł
53 Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' Buk pospolity 14-16 cm C-100 450.00 zł
54 Fagus sylvatica 'Pendula' Buk zwyczajny 14-16 cm C-100 650.00 zł
55 Fagus sylvatica 'Pendula' Buk zwyczajny 16-18 cm C-100 850.00 zł
56 Fagus sylvatica 'Pendula' Buk zwyczajny 18-20 cm C-170 1200.00 zł
57 Fagus sylvatica 'Pendula' Buk zwyczajny 20-25 cm C-170 1500.00 zł
58 Fagus sylvatica 'Purple Fountain' Buk pospolity 12-14 cm C-100 450.00 zł
59 Fagus sylvatica 'Purple Fountain' Buk pospolity 14-16 cm C-100 650.00 zł
60 Fagus sylvatica 'Purple Fountain' Buk pospolity 16-18 cm C-150 850.00 zł
61 Fagus sylvatica 'Purple Fountain' Buk pospolity 18-20 cm C-170 1200.00 zł
62 Fagus sylvatica 'Purple Fountain' Buk pospolity 20-25 cm C-170 1500.00 zł
63 Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' Buk pospolity 160-180 C-10 65.00 zł
64 Gleditsia triacanthos 'Rubylace' Glediczja trójcierniowa 80-100 cm  C-3 20.00 zł
65 Gleditsia triacanthos 'Sunburst' Glediczja trójcierniowa 80-100 cm C-3 20.00 zł
66 Larix decidua 'Pendula' Modrzew europejski  140-180 cm C-5 30.00 zł
67 Quercus robur Dąb szypułkowy 8-10 cm C-40 75.00 zł
68 Quercus robur Dąb szypułkowy 10-12 cm C-60 100.00 zł
69 Quercus robur Dąb szypułkowy 12-14 cm C-84 140.00 zł
70 Quercus robur Dąb szypułkowy 14-16 cm C-84 180.00 zł
71 Quercus robur 'Fastigiata Dąb szypułkowy 10-12 cm C-60 140.00 zł
72 Quercus robur 'Fastigiata Dąb szypułkowy 12-14 cm C-84 180.00 zł
73 Quercus robur 'Fastigiata Dąb szypułkowy 14- 16 cm C-104 220.00 zł
74 Quercus robur 'Fastigiata Dąb szypułkowy 16-18 cm C-150 260.00 zł
75 Quercus robur 'Fastigiata Dąb szypułkowy 18-20 cm  C-150 300.00 zł
76 Quercus robur 'Fastigiata Koster' Dąb szypułkowy 8-10 cm C-40 120.00 zł
77 Quercus robur 'Fastigiata Koster' Dąb szypułkowy 10-12 cm C-60  140.00 zł
78 Robinia hispida 'Macrophylla' Robinia szczeciniasta  140-180 cm C-7,5 25.00 zł
79 Robinia pseudoacacia ‚Umbraculifera' Akacja kulista 200-220 cm C-10 45.00 zł
80 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 8-10 cm C-15 65.00 zł
81 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 10-12 cm C-25 85.00 zł
82 Tilia cordata Lipa drobnolistna 10-12 cm C-60 85.00 zł
83 Tilia cordata Lipa drobnolistna 12-14 cm C-80 120.00 zł
84 Tilia cordata Lipa drobnolistna 14-16 cm C-104 140.00 zł
85 Tilia cordata Lipa drobnolistna 16-18 cm C-104 180.00 zł
86 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 10-12 cm C-60 85.00 zł
87 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 12-14 cm C-84 120.00 zł
88 Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna 14-16 cm C-84 140.00 zł
89 Ulmus glabra 'Camperdownii' Wiąz górski 10-12 cm C-60 140.00 zł
90 Ulmus glabra 'Camperdownii' Wiąz górski 12-14 cm C-84 180.00 zł
91 Ulmus glabra 'Camperdownii' Wiąz górski 14-16 cm C-104 240.00 zł
92 Ulmus glabra 'Camperdownii' Wiąz górski 16-18 cm C-104 280.00 zł
DRZEWA LIŚCIASTE Z BRYŁĄ KORZENIOWĄ
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Obwód Cena hurt.
 
1 Acer campestre Klon polny 6-8 cm  45.00 zł
2 Acer campestre Klon polny 8-10 cm 65.00 zł
3 Acer platanoides Klon zwyczajny 6-8 cm 35.00 zł
4 Acer platanoides Klon zwyczajny 8-10 cm 55.00 zł
5 Acer platanoides Klon zwyczajny 10-12 cm 80.00 zł
6 Acer platanoides Klon zwyczajny 12-14 cm 120.00 zł
7 Acer platanoides Faassens Black  Klon zwyczajny 6-8 cm 45.00 zł
8 Acer platanoides Faassens Black  Klon zwyczajny 8-10 cm 65.00 zł
9 Acer platanoides 'Globosum' Klon pospolity 8-10 cm 85.00 zł
10 Acer platanoides 'Globosum' Klon pospolity 10-12 cm 140.00 zł
11 Acer platanoides 'Globosum' Klon pospolity 12-14 cm 180.00 zł
12 Acer pseudoplatanus Klon jawor 8-10 cm 55.00 zł
13 Acer pseudoplatanus Klon jawor 10-12 cm 80.00 zł
14 Betula pendula  Brzoza brodawkowata 6-8 cm 35.00 zł
15 Betula pendula  Brzoza brodawkowata 8-10 cm 55.00 zł
16 Betula pendula  Brzoza brodawkowata 10-12 cm 80.00 zł
17 Betula pendula  Brzoza brodawkowata 12-14 cm 120.00 zł
18 Betula pubescens 'Aurea' Brzoza Omszona 10-12 cm 85.00 zł
19 Betula pubescens 'Aurea' Brzoza Omszona 12-14 cm 120.00 zł
20 Betula pubescens 'Aurea' Brzoza Omszona 14-16 cm 160.00 zł
21 Betula pubescens 'Aurea' Brzoza Omszona 16-18 cm 200.00 zł
22 Betula utilis 'Doorenbos' Brzoza pożyteczna 6-8 cm 55.00 zł
23 Betula utilis 'Doorenbos' Brzoza pożyteczna 8-10 cm  75.00 zł
24 Carpinus Betulus Grab pospolity 6-8 cm 45.00 zł
25 Carpinus Betulus Grab pospolity 8-10 cm 65.00 zł
26 Carpinus Betulus Grab pospolity 10-12 cm 100.00 zł
27 Carpinus Betulus Grab pospolity 12-14 cm 140.00 zł
28 Crataegus laevigata 'Pauls Scarlet' Głóg pośredni 6-8 cm 55.00 zł
29 Crataegus laevigata 'Pauls Scarlet' Głóg pośredni 8-10 cm 75.00 zł
30 Crataegus laevigata 'Pauls Scarlet' Głóg pośredni 10-12 cm 120.00 zł
31 Fagus sylvatica  Buk pospolity 8-10 cm 65.00 zł
32 Fagus sylvatica  Buk pospolity 10-12 cm 100.00 zł
33 Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' Buk pospolity 6-8 cm 100.00 zł
34 Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' Buk pospolity 8-10 cm 160.00 zł
35 Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' Buk pospolity 8-10 cm 160.00 zł
36 Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' Buk pospolity 10-12 cm 200.00 zł
37 Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' Buk pospolity 12-14 cm 280.00 zł
38 Fagus sylvatica 'Pendula' Buk zwyczajny 6-8 cm 100.00 zł
39 Fagus sylvatica 'Pendula' Buk zwyczajny 8-10 cm 160.00 zł
40 Fagus sylvatica 'Pendula' Buk zwyczajny 10-12 cm 200.00 zł
41 Populus alba Topola biała 8-10 cm 60.00 zł
42 Populus alba Topola biała 10-12 cm 75.00 zł
43 Populus alba Topola biała 12-14 cm 100.00 zł
44 Prunus cerasifera 'Nigra' Śliwa wiśniowa 8-10 cm 65.00 zł
45 Prunus cerasifera 'Nigra' Śliwa wiśniowa 10-12 cm 85.00 zł
46 Prunus cerasifera 'Nigra' Śliwa wiśniowa 12-14cm 120.00 zł
47 Prunus eminens 'Umbraculifera' Wiśnia osobliwa 6-8 cm 65.00 zł
48 Prunus eminens 'Umbraculifera' Wiśnia osobliwa 8-10 cm 85.00 zł
49 Prunus eminens 'Umbraculifera' Wiśnia osobliwa 10-12 cm 140.00 zł
50 Prunus serrulata 'Amanogawa'  Wiśnia piłkowana 6-8 cm 65.00 zł
51 Prunus serrulata 'Amanogawa'  Wiśnia piłkowana 8-10 cm 85.00 zł
52 Prunus serrulata 'Kanzan' Wiśnia piłkowana 6-8 cm 65.00 zł
53 Prunus serrulata 'Kanzan' Wiśnia piłkowana 8-10 cm 85.00 zł
54 Prunus serrulata 'Kanzan' Wiśnia piłkowana 10-12 cm 140.00 zł
55 Prunus serrulata 'Kanzan' Wiśnia piłkowana 12-14 cm 180.00 zł
56 Prunus serrulata 'Kanzan' Wiśnia piłkowana 14-16 cm 220.00 zł
57 Prunus serrulata 'Royal Burgundy' Wiśnia piłkowana 6-8 cm 65.00 zł
58 Prunus serrulata 'Royal Burgundy' Wiśnia piłkowana 8-10 cm 85.00 zł
59 Pyrus calleryana 'Chanticleer' Grusza drobnoowocowa 8-10 cm 85.00 zł
60 Pyrus calleryana 'Chanticleer' Grusza drobnoowocowa 10-12 cm 140.00 zł
61 Pyrus calleryana 'Chanticleer' Grusza drobnoowocowa 12-14 cm 180.00 zł
62 Pyrus calleryana 'Chanticleer' Grusza drobnoowocowa 14-16 cm 220.00 zł
63 Quercus robur Dąb szypułkowy 8-10 cm 75.00 zł
64 Quercus robur Dąb szypułkowy 10-12 cm 100.00 zł
65 Quercus robur Dąb szypułkowy 12-14 cm 140.00 zł
66 Quercus robur Dąb szypułkowy 14-16 cm 180.00 zł
67 Quercus robur Dąb szypułkowy 16-18 cm 220.00 zł
68 Quercus robur 'Fastigiata Dąb szypułkowy 6-8 cm 75.00 zł
69 Quercus robur 'Fastigiata Dąb szypułkowy 8-10 cm 90.00 zł
70 Quercus robur 'Fastigiata Dąb szypułkowy 10-12 cm 140.00 zł
71 Quercus robur 'Fastigiata Dąb szypułkowy 12-14 cm 180.00 zł
72 Quercus robur 'Fastigiata Dąb szypułkowy 14-16 cm 220.00 zł
73 Quercus robur 'Fastigiata Dąb szypułkowy 16-18 cm 260.00 zł
74 Quercus rubra Dąb czerwony 8-10 cm 65.00 zł
75 Quercus rubra Dąb czerwony 10-12 cm 85.00 zł
76 Quercus rubra Dąb czerwony 12-14 cm 120.00 zł
77 Quercus rubra Dąb czerwony 14-16 cm 140.00 zł
78 Quercus rubra Dąb czerwony 16-18 cm 180.00 zł
79 Robinia pseudoacacia  Robinia biała 10-12 cm 65.00 zł
80 Robinia pseudoacacia  Robinia biała 12-14 cm 85.00 zł
81 Robinia pseudoacacia  Robinia biała 14-16 cm 120.00 zł
82 Robinia pseudoacacia ‚Umbraculifera' Robinia akacjowa 6-8 cm 45.00 zł
83 Robinia pseudoacacia ‚Umbraculifera' Robinia akacjowa 8-10 cm 65.00 zł
84 Robinia pseudoacacia ‚Umbraculifera' Robinia akacjowa 10-12 cm 85.00 zł
85 Sorbus aria 'Magnifica' Jarząb mączny  6-8 cm 55.00 zł
86 Sorbus aria 'Magnifica' Jarząb mączny  8-10 cm 65.00 zł
87 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 6-8 cm 45.00 zł
88 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 8-10 cm 65.00 zł
89 Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 10-12 cm 100.00 zł
90 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 6-8 cm 45.00 zł
91 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki 8-10 cm 65.00 zł
92 Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' Jarząb turyngski 6-8 cm 55.00 zł
93 Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' Jarząb turyngski 8-10 cm 65.00 zł
94 Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' Jarząb turyngski 10-12 cm 100.00 zł
95 Tilia cordata Lipa drobnolistna 6-8 cm 45.00 zł
96 Tilia cordata Lipa drobnolistna 8-10 cm 65.00 zł
97 Tilia cordata Lipa drobnolistna 10-12 cm 100.00 zł
98 Ulmus glabra 'Camperdownii' Wiąz górski 8-10 cm 90.00 zł
99 Ulmus glabra 'Camperdownii' Wiąz górski 10-12 cm 140.00 zł
100 Ulmus glabra 'Camperdownii' Wiąz górski 12-14 cm 180.00 zł
101 Ulmus glabra 'Camperdownii' Wiąz górski 14-16 cm 240.00 zł
102 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 8-10 cm 65.00 zł
103 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 10-12 cm 85.00 zł
104 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 12-14 cm 100.00 zł
KRZEWY LIŚCIASTE W POJEMNIKACH
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Pojemnik Cena hurt.
 
1 Berberis Media ' Red Jeweel' Berberys  pośredni C-2 6.00 zł
2 Berberis Thunbergii Atropurpurea Berberys Thunberga C-2 4.00 zł
3 Berberis Thunbergii Atropurpurea Nana Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
4 Berberis Thunbergii 'Aurea' Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
5 Berberis Thunbergii 'Bagatelle' Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
6 Berberis Thunbergii 'Bonanza Gold' Berberys Thunberga C-2 9.00 zł
7 Berberis Thunbergii 'Carmen' Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
8 Berberys Thunbergii 'Chocolate Summer' Berberys Thunberga C-2 9.00 zł
9 Berberis Thunbergii 'Concorde' Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
10 Berberis Thunbergii 'Coronita' Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
11 Berberis Thunbergii 'Diabolicum' Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
12 Berberis Thunbergii 'Erecta' Berberys Thunberga C-2 5.00 zł
13 Berberis Thunbergii Florence Berberys Thunberga C-2 8.00 zł
14 Berberis Thunbergii Golden Time Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
15 Berberis Thunbergii 'Green Carpet' Berberys Thunberga C-2 5.50 zl
16 Berberis Thunbergii 'Harlequin' Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
17 Berberis Thunbergii 'Helmond Pillar' Berberys Thunberga C-2 5.50 zł
18 Berberis Thunbergii 'Orange Sunrise' Berberys Thunberga C-2 8.00 zł
19 Berberis Thunbergii 'Red Carpet' Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
20 Berberis Thunbergii 'Red Chief' Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
21 Berberis Thunbergii 'Red Pillar' Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
22 Berberis Thunbergii 'Red Rocket' Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
23 Berberis Thunbergii 'Rose Glow' Berberys Thunberga C-2 6.00 zł
24 Buddleja davidii 'Black Knight' Budleja Davida C-2 5.50 zł
25 Buddleja davidii Dart's knight Budleja Davida C-2 5.50 zł
26 Buddleja davidii 'Empire Blue' Budleja Davida C-2 5.50 zł
27 Buddleja davidii Flower Power' Budleja Davida C-2 5.50 zł
28 Buddleja davidii 'Harlequin' Budleja Davida C-2 5.50 zł
29 Buddleja davidii 'Ile de France' Budleja Davida C-2 5.50 zł
30 Buddleja davidii 'Nanho Blue' Budleja Davida C-2 5.50 zł
31 Buddleja davidii 'Pink Delight' Budleja Davida C-2 5.50 zł
32 Buddleja davidii 'Sugar Plum' Budleja Davida C-2 8.00 zł
33 Buddleja davidii 'White Profusion' Budleja Davida C-2 5.50 zł
34 Buddleja 'Dreaming White' Budleja Davida C-2 5.50 zł
35 Buddleja  'Magenta Munchkin' Budleja Davida C-2 5.50 zł
36 Buddleja 'Wisteria Lane' Budleja Davida C-2 5.50 zł
37 Buxus microphylla 'Faulkner'  Bukszpan drobnolistny C-10 15.00 zł
38 Buxus sempervirens 'Blauer Heinz' Bukszpan wiecznie zielony C-5 10.00 zł
39 Buxus sempervirens Bukszpan wiecznie zielony C-2 5.00 zł
40 Buxus sempervirens Bukszpan wiecznie zielony C-3 8.00 zł
41 Buxus sempervirens Kula Bukszpan wiecznie zielony C-10 35.00 zł
42 Carpinus betulus Grab pospolity C-2 4.00 zł
43 Caryopteris clandonensis Barbula kladońska C-2 5.00 zł
44 Chaenomeles japonica Pigwowiec japoński C-2 4.00 zł
45 Cornus Alba  Dereń biały C-2 4.00 zł
46 Cornus alba 'Argenteomarginata' Dereń biały C-2 4.50 zł
47 Cornus alba 'Aurea' Dereń biały C-2 4.50 zł
48 Cornus alba Elegantissima' Dereń biały C-2 4.50 zł
49 Cornus alba 'Kesselringii' Dereń biały C-2 4.50 zł
50 Cornus alba 'Siberian 'Pearls' Dereń biały C-2 4.50 zł
51 Cornus alba 'Sibirica' Dereń biały C-2 4.00 zł
52 Cornus alba 'Sibirica Variegata' Dereń biały C-2 4.50 zł
53 Cornus alba 'Spaethii' Dereń biały C-2 4.50 zł
54 Cornus Mas Dereń jadalny C-2 5.00 zł
55 Cornus Mas Dereń jadalny C-5 12.00 zł
56 Cornus Mas Dereń jadalny C-10 20.00 zł
57 Cornus Sanguinea Dereń świdwa C-2 4.00 zł
58 Cornus sanguinea  'Anny's Winter Orange' Dereń świdwa C-2 5.00 zł
59 Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' Dereń świdwa C-2 5.00 zł
60 Cornus sanguinea 'Winter Beauty' Dereń świdwa C-2 5.00 zł
61 Cornus sericea 'Kelseyi' Dereń rozłogowy C-2 4.50 zł
62 Cornus sericea 'White Gold' Dereń rozłogowy C-2 5.00 zł
63 Cornus stolonifera 'Flaviramea' Dereń rozłogowy C-2 4.00 zł
64 Corylus Avellana Leszczyna pospolita C-2 4.50 zł
65 Corylus Avellana Leszczyna pospolita C-5 8.00 zł
66 Corylus maxima 'Purpurea' Leszczyna południowa C-2 12.00 zł
67 Cotinus coggygria 'Royal Purple' Perukowiec podolski C-2 10.00 zł
68 Cotoneaster atropurpureus 'Variegatus' Irga purpurowa C-2 4.00 zł
69 Cotoneaster buxifolia 'Nana' Irga bukszpanolistna C-1,5 4.00 zł
70 Cotoneaster buxifolia 'Nana' Irga bukszpanolistna C-2 5.00 zł
71 Cotoneaster dammeri 'Eichholz' Irga Dammera C-2 4.00 zł
72 Cotoneaster dammeri 'Major' Irga Dammera C-2 4.00 zł
73 Cotoneaster dammeri 'Miranda' Irga Dammera C-2 4.00 zł
74 Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper' Irga Dammera C-2 4.00 zł
75 Cotoneaster dammeri 'Ursynów' Irga Dammera C-2 4.00 zł
76 Cotoneaster horizontalis Irga pozioma C-2 4.00 zł
77 Cotoneaster integrifolius 'Silver Shadow' Irga macierzankowa C-1,5 4.00 zł
78 Cotoneaster lucidus Irga błyszcząca C-2 4.50 zł
79 Cotoneaster lucidus Irga błyszcząca C-5 8.00 zł
80 Cotoneaster procumbens 'Queen of Carpets' Irga płożąca C-2 4.50 zł
81 Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty' Irga szwedzka C-2 4.00 zł
82 Cotoneaster suecicus 'Skogholm' Irga szwedzka C-2 4.00 zł
83 Crataegus monogyna Głóg jednoszyjkowy C-2 4.00 zł
84 Cytisus 'Boskoop Ruby' Żarnowiec miotlasty C-2 6.00 zł
85 Cytisus scoparius 'Burkwoodii' Żarnowiec miotlasty C-2 6.00 zł
86 Cytisus 'Hollandia' Żarnowiec Hollandia C-2 6.00 zł
87 Cytisus 'Lena' Żarnowiec Lena C-2 6.00 zł
88 Cytisus decumbens Szczodrzeniec położony C-2 6.00 zł
89 Deutzia hybrida 'Mont Rose' Żylistek pośredni C-2 4.00 zł
90 Deutzia hybryda Pink Pom-Pom  Żylistek pośredni C-2 4.00 zł
91 Deutzia hybrida 'Strawberry Fields' Żylistek pośredni C-2 4.00 zł
92 Deutzia hybrida 'Tourbillon Rouge' Żylistek pośredni C-2 4.00 zł
93 Euonymus alatus Trzmielina oskrzydlona C-2 6.00 zł
94 Euonymus alatus Compactus Trzmielina oskrzydlona C-2 6.00 zł
95 Euonymus europaeus Trzmielina pospolita C-2 4.00 zł
96 Euonymus fortunei 'Canadale Gold' Trzmielina Pnąca C-2 4.50 zł
97 Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' Trzmielina Pnąca C-2 4.00 zł
98 Euonymus fortunei 'Emerald Gold' Trzmielina Pnąca C-2 4.00 zł
99 Euonymus fortunei 'Gold Tip' Trzmielina Pnąca C-2 4.50 zł
100 Euonymus fortunei Sunspot Trzmielina Pnąca C-2 4.00 zł
101 Euonymus japonicus 'Albomarginatus' Trzmielina japońska C-2 6.00 zł
102 Forsythia intermedia Forsycja pośrednia C-2 4.00 zł
103 Forsythia intermedia 'Golden Times' Forsycja pośrednia C-2 5.00 zł
104 Forsythia intermedia 'Maluch Forsycja pośrednia C-2 4.50 zł
105 Forsythia intermedia MINIGOLD 'Flojor' Forsycja pośrednia C-2 4.50 zł
106 Frangula Alnus Kruszyna pospolita C-2 4.00 zł
107 Hamamelis mollis Oczar omszony C-2 8.00 zł
108 Hedera Helix 'Harold Bluszcz pospolity  C-2 5.00 zł
109 Hedera helix Bluszcz pospolity  C-2 4.00 zł
110 Hemerocallis 'Stella de Oro' Liliowiec C-2 5.00 zł
111 Hibiscus syriacus 'Admiral Dewey' Ketmia syryjska C-2 8.00 zł
112 Hibiscus syriacus 'Marina'  Ketmia syryjska C-2 8.00 zł
113 Hibiscus syriacus 'Mathilde' Ketmia syryjska C-2 8.00 zł
114 Hibiscus syriacus 'Mauve Queen' Ketmia syryjska C-2 8.00 zł
115 Hibiscus syriacus 'Pink Flirt' Ketmia syryjska C-2 8.00 zł
116 Hibiscus syriacus 'Purpureus Variegatus' Ketmia syryjska C-2 8.00 zł
117 Hibiscus syriacus 'Red Heart' Ketmia syryjska C-2 8.00 zł
118 Hippophae rhamnoides Rokitnik pospolity  C-2 4.00 zł
119 Hippophae rhamnoides 'Hikul' Rokitnik pospolity Hikul C-2 6.00 zł
120 Houttuynia cordata 'Chameleon' Pstrolistka sercowata C-1,5 5.00 zł
121 Hydrangea arborescens 'Annabelle' Hortensja krzewiasta C-2 8.00 zł
122 Hydrangea macrophylla Madame Emile Mouillère Hortensja ogrodowa C-2 9.00 zł
123 Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue' Hortensja ogrodowa C-2 9.00 zł
124 Hydrangea macrophylla 'Papagei' Hortensja ogrodowa C-2 9.00 zł
125 Hydrangea macrophylla w kolorach Hortensja ogrodowa C-7,5 20.00 zł
126 Hydrangea paniculata Early Sensation Hortensja bukietowa C-2 12.00 zł
127 Hydrangea paniculata Grandiflora Hortensja bukietowa C-2 9.00 zł
128 Hydrangea paniculata 'Limelight' Hortensja bukietowa C-2 12.00 zł
129 Hydrangea paniculata 'Phantom' Hortensja bukietowa C-2 9.00 zł
130 Hydrangea paniculata 'Polar Bear' Hortensja bukietowa C-2 12.00 zł
131 Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' Hortensja bukietowa C-2 9.00 zł
132 Hydrangea paniculata Sundae Fraise Hortensja bukietowa C-2 12.00 zł
133 Hydrangea petiolaris Hortensja pnąca C-2 8.00 zł
134 Kolkwitzia amabilis Kolkwicja chińska C-2 4.50 zł
135 Laburnum anagyroides Złotokap pospolity (zwyczajny) C-5 8.00 zł
136 Lavandula angustifolia 'Hidcote' Lawenda wąskolistna C-2 5.00 zł
137 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity C-2 4.00 zł
138 Ligustrum vulgare 'Atrovirens' Ligustr pospolity zimozielony C-2 4.00 zł
139 Lonicera Nitida Suchodrzew Mirtolistny C-2 5.00 zł
140 Lonicera Nitida " Elegant " Suchodrzew Mirtolistny C-2 5.00 zł
141 Lonicera tatarica Suchodrzew Wiciokrzew Tatarski C-2 4.00 zł
142 Lonicera xylosteum Suchodrzew pospolity C-2 4.00 zł
143 Magnolia szczep. w odmianach Magnolia C-12 140.00
144 Pachysandra terminalis Runianka japońska C-2 4.00 zł
145 Perovskia Blue Spire Perowskia łobodolistna C-2 5.50 zł
146 Philadelphus coronarius Jaśminowiec wonny C-2 4.00 zł
147 Philadelphus coronarius 'Aureus' Jaśminowiec wonny C-2 4.50 zł
148 Philadelphus 'Dame Blanche' Jaśminowiec  C-2 4.50 zł
149 Philadelphus Lemoinei Jaśminowiec C-2 4.50 zł
150 Philadelphus 'Snowbelle' Jaśminowiec C-2 4.50 zł
151 Philadelphus 'Biały Karzeł' Jaśminowiec C-2 4.50 zł
152 Physocarpus opulifolius Pęcherznica kalinolistna C-2 4.00 zł
153 Physocarpus opulifolius 'Andre' Pęcherznica kalinolistna C-2 5.00 zł
154 Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' Pęcherznica kalinolistna C-2 4.50 zł
155 Physocarpus opulifolius 'Luteus' Pęcherznica kalinolistna C-2 4.00 zł
156 Physocarpus opulifolius 'Nugget Pęcherznica kalinolistna C-2 4.50 zł
157 Physocarpus opulifolius 'Purpureus' Pęcherznica kalinolistna C-2 5.00 zł
158 Physocarpus opulifolius 'Red Baron' Pęcherznica kalinolistna C-2 5.00 zł
159 Physocarpus opulifolius 'Zdechovice' Pęcherznica kalinolistna C-2 5.00 zł
160 Potentilla fruticosa 'Abbotswood' Pięciornik krzewiasty C-2 4.50 zł
161 Potentilla fruticosa 'Annette' Pięciornik krzewiasty C-2 4.50 zł
162 Potentilla fruticosa 'Goldfinger' Pięciornik krzewiasty C-2 4.50 zł
163 Potentilla fruticosa 'Goldstar' Pięciornik krzewiasty C-2 4.50 zł
164 Potentilla fruticosa 'Goldteppich', Pięciornik krzewiasty C-2 4.50 zł
165 Potentilla fruticosa 'Hopley's Orange' Pięciornik krzewiasty C-2 4.50 zł
166 Potentilla fruticosa 'Pink Queen' Pięciornik krzewiasty C-2 4.50 zł
167 Potentilla fruticosa 'Pretty Polly' Pięciornik krzewiasty C-2 4.50 zł
168 Potentilla fruticosa 'Red Ace' Pięciornik krzewiasty C-2 4.50 zł
169 Potentilla fruticosa 'Tangerine' Pięciornik krzewiasty C-2 4.50 zł
170 Potentilla fruticosa 'Tilford Cream' Pięciornik krzewiasty C-2 4.50 zł
171 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' Laurowiśnia wschodnia C-2 8.00 zł
172 Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' Laurowiśnia wschodnia C-2 12.00 zł
173 Prunus spinosa Śliwa tarnina C-2 4.00 zł
174 Pyracantha coccinea 'Orange Glow' Ognik szkarłatny C-2 5.00 zł
175 Pyracantha coccinea 'Red Column' Ognik szkarłatny C-2 5.00 zł
176 Pyracantha coccinea 'Soleil d'Or' Ognik szkarłatny C-2 5.00 zł
177 Pyracantha coccinea var. kuntayi Ognik szkarłatny C-2 6.00 zł
178 Rhododendron 'Fridoline' Azalia japońska C-2 7.00 zł
179 Rhododendron 'Maruschka' Azalia japońska C-2 7.00 zł
180 Rhododendron 'Ann Lindsay' Różanecznik C-3 15.00 zł
181 Rhododendron 'Bariton' Różanecznik C-3 15.00 zł
182 Rhododendron 'Bengal' Różanecznik C-3 15.00 zł
183 Rhododendron catawbiense 'Grandiflorum' Różanecznik C-3 15.00 zł
184 Rhododendron Eskimo Różanecznik C-4 18.00 zł
185 Rhododendron 'Gartendirektor Rieger' Różanecznik C-3 15.00 zł
186 Rhododendron 'Goldbukett'  Różanecznik C-3 15.00 zł
187 Rhododendron 'Hellikki' Różanecznik C-3 15.00 zł
188 Rhododendron 'Helsinki University' Różanecznik C-3 15.00 zł
189 Rhododendron 'Old Port' Różanecznik C-3 15.00 zł
190 Rhododendron 'Percy Wiseman' Różanecznik C-3 15.00 zł
191 Rhododendron 'Pohjola's Daughter' Różanecznik C-4 18.00 zł
192 Rhododendron 'Purple Splendour' Różanecznik C-3 15.00 zł
193 Rhododendron 'Rasputin' Różanecznik C-3 15.00 zł
194 Ribes alpinum 'Schmidt' Porzeczka alpejska C-2 4.50 zł
195 Ribes 'Sanguineum' Porzeczka krwista C-2 4.50 zł
196 Rosa Canina Róża dzika C-2  4.00 zł
197 Rosa 'Nozomi' Róża okrywowa C-2  5.00 zł
198 Rosa 'The Fairy'  Róża okrywowa C-2 5.00 zł
199 Rosa 'Rubiginosa' Róża rdzawa C-2 4.00 zł
200 Rosa 'Rugosa' Róża pomarszczona P-14 4.00zł
201 Rosa Red Róża okrywowa C-2 5.00 zł
202 Rosa 'Snow Ballet' Róża okrywowa C-2 5.00 zł
203 Rosa Yellow Róża okrywowa C-2 5.00 zł
204 Rosa wielokwiatowa Róża wielokwiatowa C-4 12.00 zł
205 Salix integra 'Hakuro-nishiki' Wierzba japońska C-2 4.00 zł
206 Salix purpurea Wierzba purpurowa C-2 4.00 zł
207 Salix purpurea 'Nana' Wierzba purpurowa C-2 4.00 zł
208 Salix udensis 'Sekka' Wierzba Sachalińska C-2 4.00 zł
209 Sambucus nigra Bez czarny C-2 4.00 zł
210 Sambucus nigra 'Marginata' Bez czarny C-2 6.00 zł
211 Sambucus racemosa 'Sutherland Gold' Bez koralowy C-2 6.00 zł
212 Sorbaria sorbifolia Tawlina jarzębolistna C-2 6.00 zł
213 Spiraea 'Arguta' Tawuła wczesna C-2 4.00 zł
214 Spiraea betulifolia 'Tor' Tawuła brzozolistna C-2 4.00 zł
215 Spiraea cinerea 'Grefsheim' Tawuła szara C-2 4.00 zł
216 Spiraea 'Densiflora' Tawuła gęstokwiatowa C-2 4.00 zł
217 Spiraea 'Chamaedryfolia' Tawuła ożankolistna C-2 4.00 zł
218 Spiraea japonica 'Albiflora' Tawuła japońska C-2 4.00 zł
219 Spiraea japonica 'Anthony Waterer' Tawuła japońska C-2 4.00 zł
220 Spiraea japonica 'Crispa' Tawuła japońska C-2 4.00 zł
221 Spiraea japonica 'Firelight' Tawuła japońska C-2 4.00 zł
222 Spiraea japonica 'Froebelii' Tawuła japońska C-2 4.00 zł
223 Spiraea japonica 'Golden Princess' Tawuła japońska C-2 4.00 zł
224 Spiraea japonica 'Goldflame' Tawuła japońska C-2 4.00 zł
225 Spiraea japonica 'Goldmound' Tawuła japońska C-2 4.00 zł
226 Spiraea japonica 'Macrophylla' Tawuła japońska C-2 4.00 zł
227 Spiraea japonica 'Little Princess' Tawuła japońska C-2 4.00 zł
228 Spiraea japonica 'Neon Flash' Tawuła japońska C-2 4.00 zł
229 Spiraea nipponica 'Halward's Silver' Tawuła nippońska C-2 4.00 zł
230 Spiraea 'Salicifolia' Tawuła wierzbolistna C-2 4.00 zł
231 Spiraea 'Vanhouttei' Tawuła van Houtte'a C-2 4.00 zł
232 Spiraea 'Vanhouttei' Gold Fountain Tawuła van Houtte'a C-2 5.00 zł
233 Stephanandra incisa 'Crispa' Tawulec pogięty  C-2 5.00 zł
234 Symphoricarpos 'Albus' Śnieguliczka biała C-2 4.00 zł
235 Symphoricarpos doorenbosii 'Amethyst' Śnieguliczka biała C-2 4.50 zł
236 Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry' Śnieguliczka C-2 4.50 zł
237 Symphoricarpos doorenbosii 'Mother of Pearl' Śnieguliczka C-2 4.50 zł
238 Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge' Śnieguliczka C-2 4.50 zł
239 Symphoricarpos chenaultii Hancock Śnieguliczka C-2 4.00 zł
240 Syringa 'Josikaea' Lilak Josiki C-5  12.00 zł
241 Syringa meyeri 'Palibin' Lilak Meyera C-2 6.00 zł
242 Syringa vulgaris Lilak pospolity C-3 6.00 zł
243 Syringa vulgaris 'Amethyst' Lilak pospolity pachnący C-2 8.00 zł
244 Syringa vulgaris 'Charles Joly' Lilak pospolity C-2 8.00 zł
245 Syringa vulgaris 'Mme Florent Stepman' Lilak pospolity C-2 8.00 zł
246 Tamarix parviflor Tamaryszek drobnokwiatowy C-2 4.00 zł
247 Viburnum lantana Kalina hordowina C-2 4.50 zł
248 Viburnum lantana 'Aureum' Kalina hordowina C-2 6.00 zł
249 Viburnum opulus Kalina koralowa C-2 4.50 zł
250 Viburnum opulus Kalina koralowa C-3 6.00 zł
251 Viburnum opulus 'Nanum' Kalina koralowa C-2 5.00 zł
252 Viburnum opulus 'Roseum' Kalina koralowa C-2 5.00 zł
253 Viburnum plicatum 'Cascade' Kalina japońska  C-2 7.00 zł
254 Viburnum plicatum 'Grandiflorum' Kalina japońska  C-2 7.00 zł
255 Viburnum plicatum Newport Kalina japońska  C-2 7.00 zł
256 Viburnum plicatum 'Pink Beauty' Kalina japońska  C-2 8.00 zł
257 Viburnum sargentii 'Onondaga' Kalina Sargenta C-2 7.00 zł
258 Vinca minor Barwinek pospolity  P-9 2.80 zł
259 Weigela 'Bristol Ruby' Krzewuszka cudowna C-3 6.00 zł
260 Weigela florida Aurea Krzewuszka cudowna C-2 4.50 zł
261 Weigela florida 'Candida' Krzewuszka cudowna C-2 4.50 zł
262 Weigela florida 'Foliis Purpureis' Krzewuszka cudowna C-2 4.50 zł
263 Weigela florida 'Marjorie' Krzewuszka cudowna C-2 4.50 zł
264 Weigela florida 'Nana Purpurea' Krzewuszka cudowna C-2 4.50 zł
265 Weigela florida 'Nana Variegata' Krzewuszka cudowna C-2 4.50 zł
266 Weigela florida 'Pink Princess' Krzewuszka cudowna C-2 4.50 zł
267 Weigela florida 'Rubidor' Krzewuszka cudowna C-2 4.50 zł
268 Weigela 'Styriaca' Krzewuszka Styriaca C-2 4.50 zł
269 Weigela florida 'Victoria' Krzewuszka cudowna C-2 5.00 zł
DRZEWA IGLASTE Z BRYŁĄ KORZENIOWĄ
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Obwód Cena hurt.
 
1 Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' Cyprysik Lawsona 100-120 cm 20.00 zł
2 Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold' Cyprysik Lawsona 100-120 cm 20. 00zł
3 Cyprysik Lawsona Columnaris Cyprysik Lawsona 100-120 cm 20. 00zł
4 Larix decidua Modrzew europejski 300-350 cm 85.00 zł
5 Larix decidua Modrzew europejski 350-400 cm 100.00 zł
6 Larix decidua Modrzew europejski 400-450 cm 120.00 zł
7 Picea abies Świerk pospolity 120-140 cm 25.00 zł
8 Picea abies Świerk pospolity 140-160 cm 35.00 zł
9 Picea abies Świerk pospolity 160-180 cm 45.00 zł
10 Picea abies Świerk pospolity 200-220 cm 65.00 zł
11 Picea Glauca Conica Świerk biały 100-120 cm 35.00 zł
12 Picea Glauca Conica Świerk biały 120-140 cm 45.00 zł
13 Picea glauca 'Daisy's White Świerk biały 100-120 cm 45.00 zł
14 Pinus Nigra Sosna czarna 150-170 cm  45.00 zł
15 Pinus Nigra Sosna czarna 170-200 cm 65.00 zł
16 Picea pungens 'Glauca ' Świerk kłujący 140-160 cm 45.00 zł
17 Picea pungens 'Glauca ' Świerk kłujący 160-180 cm 65.00 zł
18 Picea pungens 'Glauca ' Świerk kłujący 180-200 cm 75.00 zł
19 Pseudotsuga menziesii Daglezja zielona 300-350 cm 100.00 zł
20 Pseudotsuga menziesii Daglezja zielona 350-400 cm 120.00 zł
21 Taxus media 'Wojtek' Cis pośredni 140-160 cm 60,00 zł
22 Taxus media 'Wojtek' Cis pośredni 160-180 cm 80,00 zł
23 Thuja occidentalis 'Aureospicata' Żywotnik zachodni 150-200 cm 45.00 zł
24 Thuja occidentalis 'Sunkist Żywotnik zachodni 150-200 cm  45.00 zł
25 Thuja occidentalis 'Smaragd' Żywotnik zachodni 80-100 cm 12.00 zł
26 Thuja occidentalis 'Smaragd' Żywotnik zachodni 100-120 cm 15.00 zł
27 Thuja occidentalis 'Smaragd' Żywotnik zachodni 120-130 cm 20.00 zł
28 Thuja occidentalis 'Smaragd' Żywotnik zachodni 130-140 cm 25.00 zł
29 Thuja occidentalis 'Smaragd' Żywotnik zachodni 140-150 cm 35.00 zł
DRZEWA I KRZEWY IGLASTE W POJEMNIKACH
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Pojemnik Cena hurt.
 
1 Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' Cyprysik Lawsona  C-3 12.00 zł
2 Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' Jałowiec płożący C-2 8.00 zł
3 Juniperus horizontalis 'Wiltonii' Jałowiec płożący C-2 8.00 zł
4 Juniperus Pfitzeriana 'Compacta' Jałowiec Pfitzera  C-2 8.00 zł
5 Juniperus pfitzeriana Gold Star. Jałowiec Pfitzera  C-2 8.00 zł
6 Juniperus pfitzeriana 'Mint Julep' Jałowiec Pfitzera  C-2 8.00 zł
7 Juniperus pfitzeriana 'Old Gold' Jałowiec Pfitzera  C-2 8.00 zł
8 Microbiota decussata Mikrobiota Syberyjska C-2 10.00 zł
9 Pinus densiflora 'Jane Kluis' Sosna gęstokwiatowa C-3 35.00 zł
10 Picea glauca 'Conica' Świerk biały C-2 6.00 zł
11 Picea pungens 'Glauca Globosa' Świerk kłujący C-7,5 60.00 zł
12 Picea pungens 'Glauca Globosa' Świerk kłujący C-45 120.00 zł
13 Pinus leucodermis 'Malinki' Sosna bośniacka C-2 25.00 zł
14 Pinus mugo 'Mops' Sosna górska C-2 20.00 zł
15 Pinus mugo 'Mops' Sosna górska C-5 45.00 zł
16 Pinus mugo 'Mughus' Sosna górska C-2 8.00 zł
17 Pinus Mugo 'Pumilio' Sosna górska C-2 8.00 zł
18 Pinus mugo 'Schweizer Tourist' Sosna górska C-3 35.00 zł
19 Pinus mugo 'Winter Gold' Sosna górska C-2 25.00 zł
20 Pinus mugo 'Winter Gold' Sosna górska C-5 45.00 zł
21 Pinus nigra 'Green Rocket' Sosna czarna C-5 15.00 zł
22 Pinus nigra 'Green Rocket' Sosna czarna C-10 20.00 zł
23 Pinus nigra 'Kleiner Turm' Sosna czarna C-3 35.00 zł
24 Pinus nigra 'Spielberg' Sosna czarna C-5 45.00 zł
25 Pinus thunbergii 'Kotobuki' Sosna Thunberga 'Kotobuki' C-2 25.00 zł
26 Pinus uncinata 'Compacta' Sosna hakowata C-5 45.00 zł
27 Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' Cis pospolity C-5 20.00 zł
28 Taxus baccata 'Repandens' Cis pospolity C-3 10.00 zł
29 Taxus media 'Hicksii' Cis pośredni C-2 6.00 zł
30 Taxus media 'Stricta Viridis' Cis pośredni C-7,5 20.00 zł
31 Thuja Smaragd Żywotnik zachodni C-2 6.00 zł
32 Thuja Danica  Żywotnik zachodni C-5 10.00 zł
TRAWY
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Pojemnik Cena hurt.
 
1 Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' Trzcinnik ostrokwiatowy  C-2 6.50 zł
2 Cortaderia selloana 'Sunningdale Silver' Trawa pampasowa C-2 10.00 zł
3 Festuca glauca Eliach Blue Kostrzewa C-2 5.50 zł
4 Imperata cylindrica 'Red Baron' Trawa rozłogowa C-2 6.50 zł
5 Miscanthus sinensis 'Apache' Miskant Chiński  C-2 8.50 zł
6 Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Miskant Chiński  C-2 8.50 zł
7 Miscanthus sinensis 'Purpurascens' Miskant Chiński  C-2 8.50 zł
8 Miscanthus sinensis 'Strictus' Miskant Chiński  C-2 8.50 zł
9 Miscanthus sinensis Strictus Dwarf Miskant Chiński  C-2 8.50 zł
10 Miscanthus sinensis Yakushima Dwarf Miskant Chiński  C-2 8.50 zł
11 Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens Konwalnik płaskopędowy C-2 9.00 zł
12 Pennisetum alopecuroides  Rozplenica japońska C-2 6.50 zł
13 Pennisetum alopecuroides 'Hameln' Rozplenica japońska C-2 6.50 zł
14 Pennisetum alopecuroides Red Head  Rozplenica japońska C-2 6.50 zł
PNĄCZA
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Pojemnik Cena hurt.
 
1 Celastrus orbiculatus 'Hercules' Dławisz okrągłolistny C-1,5 6.50 zł
2 Clematis 'John Paul II Powojnik pnący C-2 9.00 zł
3 Lonicera Tellmanniana Wiciokrzew Tellmana C-2 7.00 zł
4 Lonicera periclymenum 'Graham Thomas Wiciokrzew pomorski C-2 7.00 zł
5 Parthenocissus quinquefolia Winobluszcz pięciolistkowy C-2 4.00 zł
6 Parthenocissus quinquefolia var. murorum Winobluszcz pięciolistkowy odm.murowa C-2 4.00 zł
7 Polygonum aubertii Rdest Auberta C-2 6.00 zł
8 Vitis riparia Winorośl pachnąca C-2 7.00 zł

© 2021 Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Andrzej Bulewicz. All rights reserved